Översikt kursval HT2024/VT2025

Masterprogram i arbetshälsovetenskap 120 hp

Antagningstermin HT2021

VAAHM.19319.2021 Svenska Gävle Distans Halvfart Dagtid (202135 - 202523)

Anm.kod
Kurskod
Benämning
 • Höst
 • Vår
HIG-14508
AHA802
Examensarbete i arbetshälsovetenskap, masternivå 30 hp
Svenska Gävle Distans Halvfart Dagtid (202436 - 202523)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4

Antagningstermin HT2022

VAAHM.19319.2022 Svenska Gävle Distans Halvfart Dagtid (202235 - 202623)

Anm.kod
Kurskod
Benämning
 • Höst
 • Vår
HIG-14502
AHA110
Kvalitativ och kvantitativ metod, fördjupning 7,5 hp
Svenska Ortsoberoende Distans Halvfart Dagtid (202436 - 202445)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-14507
AHA111
Vetenskaplig presentation 3 hp
Svenska Ortsoberoende Distans Helfart Dagtid (202446 - 202449)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-14505
AHA112
Fysikaliska och kemiska arbetsmiljöfaktorer 4,5 hp
Svenska Ortsoberoende Distans Halvfart Dagtid (202450 - 202503)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-24506
AHA113
Riskbedömning 7,5 hp
Svenska Ortsoberoende Distans Halvfart Dagtid (202504 - 202513)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-24501
AHA114
Hälsofrämjande arbete 7,5 hp
Svenska Ortsoberoende Distans Halvfart Dagtid (202514 - 202523)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4

Antagningstermin HT2023

VAAHM.19319.2023 Svenska Gävle Distans Halvfart Dagtid (202335 - 202722)

Anm.kod
Kurskod
Benämning
 • Höst
 • Vår
HIG-14503
AHA102
Arbetsmiljörätt och tillämpning 7,5 hp
Svenska Ortsoberoende Distans Halvfart Dagtid (202436 - 202445)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-14504
AHA105
Kvantitativ metod 7,5 hp
Svenska Ortsoberoende Distans Halvfart Dagtid (202446 - 202503)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-24503
AHA701
Examensarbete i arbetshälsovetenskap, magisternivå 15 hp
Svenska Gävle Distans Halvfart Dagtid (202504 - 202523)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-24502
AHA107
Belastningsergonomi 7,5 hp
Svenska Ortsoberoende Distans Halvfart Dagtid (202504 - 202513)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-24505
AHA109
Organisation och ledarskap 7,5 hp
Svenska Ortsoberoende Distans Halvfart Dagtid (202514 - 202523)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4

Antagningstermin HT2023

VAAHM.19320.2023 Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid (202335 - 202523)

Anm.kod
Kurskod
Benämning
 • Höst
 • Vår
HIG-14502
AHA110
Kvalitativ och kvantitativ metod, fördjupning 7,5 hp
Svenska Ortsoberoende Distans Halvfart Dagtid (202436 - 202445)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-14508
AHA802
Examensarbete i arbetshälsovetenskap, masternivå 30 hp
Svenska Gävle Distans Halvfart Dagtid (202436 - 202523)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-14507
AHA111
Vetenskaplig presentation 3 hp
Svenska Ortsoberoende Distans Helfart Dagtid (202446 - 202449)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-14505
AHA112
Fysikaliska och kemiska arbetsmiljöfaktorer 4,5 hp
Svenska Ortsoberoende Distans Halvfart Dagtid (202450 - 202503)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-24506
AHA113
Riskbedömning 7,5 hp
Svenska Ortsoberoende Distans Halvfart Dagtid (202504 - 202513)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-24501
AHA114
Hälsofrämjande arbete 7,5 hp
Svenska Ortsoberoende Distans Halvfart Dagtid (202514 - 202523)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4

Antagningstermin HT2024

VAAHM.19319.2024 Svenska Gävle Distans Halvfart Dagtid (202436 - 202822)

Anm.kod
Kurskod
Benämning
 • Höst
 • Vår
HIG-14500
AHA101
Arbetshälsovetenskap 7,5 hp
Svenska Ortsoberoende Distans Halvfart Dagtid (202436 - 202445)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-14506
AHA103
Vetenskapsteori och forskningsetik 2,5 hp
Svenska Ortsoberoende Distans Helfart Dagtid (202446 - 202448)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-14501
AHA104
Litteraturöversikt 5 hp
Svenska Ortsoberoende Distans Halvfart Dagtid (202449 - 202503)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-24500
AHA106
Kvalitativ metod 7,5 hp
Svenska Ortsoberoende Distans Halvfart Dagtid (202504 - 202513)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-24504
AHA108
Arbetsanpassning 7,5 hp
Svenska Ortsoberoende Distans Halvfart Dagtid (202514 - 202523)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4

Antagningstermin HT2024

VAAHM.19320.2024 Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid (202436 - 202623)

Anm.kod
Kurskod
Benämning
 • Höst
 • Vår
HIG-14503
AHA102
Arbetsmiljörätt och tillämpning 7,5 hp
Svenska Ortsoberoende Distans Halvfart Dagtid (202436 - 202445)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-14500
AHA101
Arbetshälsovetenskap 7,5 hp
Svenska Ortsoberoende Distans Halvfart Dagtid (202436 - 202445)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-14506
AHA103
Vetenskapsteori och forskningsetik 2,5 hp
Svenska Ortsoberoende Distans Helfart Dagtid (202446 - 202448)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-14504
AHA105
Kvantitativ metod 7,5 hp
Svenska Ortsoberoende Distans Halvfart Dagtid (202446 - 202503)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-14501
AHA104
Litteraturöversikt 5 hp
Svenska Ortsoberoende Distans Halvfart Dagtid (202449 - 202503)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-24502
AHA107
Belastningsergonomi 7,5 hp
Svenska Ortsoberoende Distans Halvfart Dagtid (202504 - 202513)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-24503
AHA701
Examensarbete i arbetshälsovetenskap, magisternivå 15 hp
Svenska Gävle Distans Halvfart Dagtid (202504 - 202523)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-24500
AHA106
Kvalitativ metod 7,5 hp
Svenska Ortsoberoende Distans Halvfart Dagtid (202504 - 202513)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-24505
AHA109
Organisation och ledarskap 7,5 hp
Svenska Ortsoberoende Distans Halvfart Dagtid (202514 - 202523)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-24504
AHA108
Arbetsanpassning 7,5 hp
Svenska Ortsoberoende Distans Halvfart Dagtid (202514 - 202523)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4