Översikt kursval HT2024/VT2025

Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning distriktssköterska 75 hp

Antagningstermin HT2024

VADIM.19315.2024 Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid (202436 - 202545)

Anm.kod
Kurskod
Benämning
 • Höst
 • Vår
HIG-14311
OMA041
Folksjukdomar, omvårdnad och folkhälsoarbete inom distriktssköterskans ansvarsområde 15 hp
Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid (202436 - 202445)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-14408
MVA309
Farmakologi och sjukdomslära - förskrivningsrätt 15 hp
Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid (202446 - 202503)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-24351
OMA040
Omvårdnad - Vetenskaplig metod och teori avancerad nivå 7,5 hp
Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid (202504 - 202508)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-24312
OMA043
Distriktssköterskans hälsofrämjande, preventiva och vårdande arbete med barn och ungdomar 15 hp
Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid (202509 - 202518)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-24352
OMA042
Omvårdnad och folkhälsoarbete samt ledning och utveckling inom distriktssköterskans ansvarsområde 7,5 hp
Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid (202519 - 202523)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4