Översikt kursval HT2024/VT2025

Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning vård av äldre 60 hp

Antagningstermin HT2023

VASVM.19316.2023 Svenska Gävle Distans Halvfart Dagtid (202335 - 202523)

Anm.kod
Kurskod
Benämning
 • Höst
 • Vår
HIG-14317
OMA135
Palliativ vård, omvårdnad och avancerad hemsjukvård av äldre i livets slut 7,5 hp
Svenska Gävle Distans Halvfart Dagtid (202436 - 202445)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-14369
OMA136
Organisation och arbetsledning inom äldresjuksköterskans ansvarsområde 7,5 hp
Svenska Gävle Distans Halvfart Dagtid (202446 - 202503)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-24316
OMA708
Omvårdnad- Examensarbete inom vård av äldres kunskapsområde 15 hp
Svenska Ortsoberoende Distans Halvfart Dagtid (202504 - 202523)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4

Antagningstermin HT2024

VASVM.19316.2024 Svenska Gävle Distans Halvfart Dagtid (202436 - 202623)

Anm.kod
Kurskod
Benämning
 • Höst
 • Vår
HIG-14315
OMA131
Gerontologisk omvårdnad 7,5 hp
Svenska Gävle Distans Halvfart Dagtid (202436 - 202445)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-14316
OMA132
Omvårdnad - Vetenskaplig metod och teori avancerad nivå 7,5 hp
Svenska Gävle Distans Halvfart Dagtid (202446 - 202503)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-24311
OMA133
Äldres sjukdomar - vård och behandling 7,5 hp
Svenska Ortsoberoende Distans Halvfart Dagtid (202504 - 202513)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-24403
MVA308
Geriatrisk farmakologi och delegering 7,5 hp
Svenska Gävle Distans Halvfart Dagtid (202514 - 202523)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4