Översikt kursval HT2024/VT2025

Kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz 60 hp

Antagningstermin VT2024

VGKUE.29322.2024 Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid (202403 - 202503)

Anm.kod
Kurskod
Benämning
 • Höst
 • Vår
HIG-14300
OMG518
Klinisk utbildning inom kommunal vård och omsorg 6 hp
Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid (202435 - 202438)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-14301
OMG519
Vård och omvårdnad vid ohälsa och sjukdom II 6 hp
Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid (202439 - 202442)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-14344
OMG520
Klinisk utbildning med fokus på komplexa omvårdnadsbehov 18 hp
Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid (202443 - 202503)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4

Antagningstermin VT2025

VGKUE.29322.2025 - Gävle Normal Helfart Dagtid (202504 - 202603)

Anm.kod
Kurskod
Benämning
 • Höst
 • Vår
HIG-24335
OMG514
Omvårdnad som vetenskap och sjuksköterskans arbetsområde inom svensk hälso- och sjukvård 6 hp
Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid (202504 - 202507)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-24414
MVG501
Mikrobiologi, farmakologi och läkemedelsberäkning 6 hp
Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid (202508 - 202511)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-24304
OMG515
Vård och omvårdnad vid ohälsa och sjukdom I 6 hp
Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid (202512 - 202515)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-24336
OMG516
Etik, kommunikation samt klinisk färdighetsträning 6 hp
Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid (202516 - 202519)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-24307
OMG517
Klinisk utbildning inom primärvård och psykiatri 6 hp
Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid (202520 - 202523)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4