Översikt kursval HT2024/VT2025

Kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz 60 hp 60 hp

Det ges just nu inga programtillfällen för detta program där studenterna behöver anmäla sig till kurserna.