Översikt kursval HT2024/VT2025

Sjuksköterskeprogrammet 180 hp

Antagningstermin VT2022

VGSSK.29301.2022 Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid (202203 - 202503)

Anm.kod
Kurskod
Benämning
 • Höst
 • Vår
HIG-14338
OMG109
Examensarbete inom omvårdnad 15 hp
Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid (202435 - 202444)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-14341
OMG110
Klinisk utbildning med fokus på komplexa omvårdnadsbehov 15 hp
Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid (202445 - 202503)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4

Antagningstermin VT2022

VGSSK.29302.2022 Svenska Bollnäs Normal Helfart Dagtid (202203 - 202503)

Anm.kod
Kurskod
Benämning
 • Höst
 • Vår
HIG-14339
OMG109
Examensarbete inom omvårdnad 15 hp
Svenska Bollnäs Normal Helfart Dagtid (202435 - 202444)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-14308
OMG110
Klinisk utbildning med fokus på komplexa omvårdnadsbehov 15 hp
Svenska Bollnäs Normal Helfart Dagtid (202445 - 202503)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4

Antagningstermin VT2022

VGSSK.29303.2022 Svenska Hudiksvall Normal Helfart Dagtid (202203 - 202503)

Anm.kod
Kurskod
Benämning
 • Höst
 • Vår
HIG-14307
OMG109
Examensarbete inom omvårdnad 15 hp
Svenska Hudiksvall Normal Helfart Dagtid (202435 - 202444)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-14342
OMG110
Klinisk utbildning med fokus på komplexa omvårdnadsbehov 15 hp
Svenska Hudiksvall Normal Helfart Dagtid (202445 - 202503)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4

Antagningstermin VT2022

VGSSK.29304.2022 Svenska Norrtälje Normal Helfart Dagtid (202203 - 202503)

Anm.kod
Kurskod
Benämning
 • Höst
 • Vår
HIG-14340
OMG109
Examensarbete inom omvårdnad 15 hp
Svenska Norrtälje Normal Helfart Dagtid (202435 - 202444)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-14343
OMG110
Klinisk utbildning med fokus på komplexa omvårdnadsbehov 15 hp
Svenska Norrtälje Normal Helfart Dagtid (202445 - 202503)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4

Antagningstermin HT2022

VGSSK.19300.2022 Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid (202235 - 202522)

Anm.kod
Kurskod
Benämning
 • Höst
 • Vår
HIG-14309
OMG106
Omvårdnad vid akuta tillstånd, sjukdomar och trauma 7,5 hp
Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid (202435 - 202439)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-14336
OMG107
Organisering, ledning, förbättringskunskap och informatik i vård och omsorg 7,5 hp
Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid (202440 - 202444)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-14337
OMG108
Fördjupad och tillämpad vetenskaplig metod 15 hp
Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid (202445 - 202503)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-24333
OMG109
Examensarbete inom omvårdnad 15 hp
Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid (202504 - 202513)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-24334
OMG110
Klinisk utbildning med fokus på komplexa omvårdnadsbehov 15 hp
Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid (202514 - 202523)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4

Antagningstermin VT2023

VGSSK.29301.2023 Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid (202303 - 202602)

Anm.kod
Kurskod
Benämning
 • Höst
 • Vår
HIG-14332
OMG105
Klinisk utbildning inom primärvård, äldrevård och psykiatrisk vård samt geriatrik 22,5 hp
Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid (202435 - 202449)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-14405
MVG104
Sjukdomar inom områdena medicin, kirurgi och infektion 7,5 hp
Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid (202450 - 202503)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-24305
OMG106
Omvårdnad vid akuta tillstånd, sjukdomar och trauma 7,5 hp
Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid (202504 - 202508)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-24303
OMG107
Organisering, ledning, förbättringskunskap och informatik i vård och omsorg 7,5 hp
Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid (202509 - 202513)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-24329
OMG108
Fördjupad och tillämpad vetenskaplig metod 15 hp
Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid (202514 - 202523)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4

Antagningstermin VT2023

VGSSK.29302.2023 Svenska Bollnäs Normal Helfart Dagtid (202303 - 202602)

Anm.kod
Kurskod
Benämning
 • Höst
 • Vår
HIG-14334
OMG105
Klinisk utbildning inom primärvård, äldrevård och psykiatrisk vård samt geriatrik 22,5 hp
Svenska Bollnäs Normal Helfart Dagtid (202435 - 202449)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-14400
MVG104
Sjukdomar inom områdena medicin, kirurgi och infektion 7,5 hp
Svenska Bollnäs Normal Helfart Dagtid (202450 - 202503)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-24308
OMG106
Omvårdnad vid akuta tillstånd, sjukdomar och trauma 7,5 hp
Svenska Bollnäs Normal Helfart Dagtid (202504 - 202508)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-24328
OMG107
Organisering, ledning, förbättringskunskap och informatik i vård och omsorg 7,5 hp
Svenska Bollnäs Normal Helfart Dagtid (202509 - 202513)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-24331
OMG108
Fördjupad och tillämpad vetenskaplig metod 15 hp
Svenska Bollnäs Normal Helfart Dagtid (202514 - 202523)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4

Antagningstermin VT2023

VGSSK.29303.2023 Svenska Hudiksvall Normal Helfart Dagtid (202303 - 202602)

Anm.kod
Kurskod
Benämning
 • Höst
 • Vår
HIG-14335
OMG105
Klinisk utbildning inom primärvård, äldrevård och psykiatrisk vård samt geriatrik 22,5 hp
Svenska Hudiksvall Normal Helfart Dagtid (202435 - 202449)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-14407
MVG104
Sjukdomar inom områdena medicin, kirurgi och infektion 7,5 hp
Svenska Hudiksvall Normal Helfart Dagtid (202450 - 202503)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-24326
OMG106
Omvårdnad vid akuta tillstånd, sjukdomar och trauma 7,5 hp
Svenska Hudiksvall Normal Helfart Dagtid (202504 - 202508)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-24306
OMG107
Organisering, ledning, förbättringskunskap och informatik i vård och omsorg 7,5 hp
Svenska Hudiksvall Normal Helfart Dagtid (202509 - 202513)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-24332
OMG108
Fördjupad och tillämpad vetenskaplig metod 15 hp
Svenska Hudiksvall Normal Helfart Dagtid (202514 - 202523)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4

Antagningstermin VT2023

VGSSK.29304.2023 Svenska Norrtälje Normal Helfart Dagtid (202303 - 202602)

Anm.kod
Kurskod
Benämning
 • Höst
 • Vår
HIG-14333
OMG105
Klinisk utbildning inom primärvård, äldrevård och psykiatrisk vård samt geriatrik 22,5 hp
Svenska Norrtälje Normal Helfart Dagtid (202435 - 202449)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-14406
MVG104
Sjukdomar inom områdena medicin, kirurgi och infektion 7,5 hp
Svenska Norrtälje Normal Helfart Dagtid (202450 - 202503)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-24325
OMG106
Omvårdnad vid akuta tillstånd, sjukdomar och trauma 7,5 hp
Svenska Norrtälje Normal Helfart Dagtid (202504 - 202508)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-24327
OMG107
Organisering, ledning, förbättringskunskap och informatik i vård och omsorg 7,5 hp
Svenska Norrtälje Normal Helfart Dagtid (202509 - 202513)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-24330
OMG108
Fördjupad och tillämpad vetenskaplig metod 15 hp
Svenska Norrtälje Normal Helfart Dagtid (202514 - 202523)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4

Antagningstermin HT2023

VGSSK.19300.2023 Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid (202335 - 202623)

Anm.kod
Kurskod
Benämning
 • Höst
 • Vår
HIG-14404
MVG103
Pediatrik, pediatrisk omvårdnad, sexuell och reproduktiv hälsa samt farmakologi 7,5 hp
Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid (202435 - 202439)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-14331
OMG104
Folksjukdomar och långvariga sjukdomstillstånd ur ett vårdande och medicinskt perspektiv 22,5 hp
Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid (202440 - 202503)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-24324
OMG105
Klinisk utbildning inom primärvård, äldrevård och psykiatrisk vård samt geriatrik 22,5 hp
Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid (202504 - 202518)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-24413
MVG104
Sjukdomar inom områdena medicin, kirurgi och infektion 7,5 hp
Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid (202519 - 202523)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4

Antagningstermin VT2024

VGSSK.29301.2024 Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid (202403 - 202702)

Anm.kod
Kurskod
Benämning
 • Höst
 • Vår
HIG-14305
OMG102
Klinisk utbildning inom slutenvård samt hälsa, kommunikation och etik 22,5 hp
Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid (202435 - 202449)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-14306
OMG103
Teoribildning inom omvårdnad och introduktion till vetenskaplig metod 7,5 hp
Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid (202450 - 202503)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-24412
MVG103
Pediatrik, pediatrisk omvårdnad, sexuell och reproduktiv hälsa samt farmakologi 7,5 hp
Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid (202504 - 202508)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-24323
OMG104
Folksjukdomar och långvariga sjukdomstillstånd ur ett vårdande och medicinskt perspektiv 22,5 hp
Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid (202509 - 202523)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4

Antagningstermin VT2024

VGSSK.29302.2024 Svenska Bollnäs Normal Helfart Dagtid (202403 - 202702)

Anm.kod
Kurskod
Benämning
 • Höst
 • Vår
HIG-14327
OMG102
Klinisk utbildning inom slutenvård samt hälsa, kommunikation och etik 22,5 hp
Svenska Bollnäs Normal Helfart Dagtid (202435 - 202449)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-14303
OMG103
Teoribildning inom omvårdnad och introduktion till vetenskaplig metod 7,5 hp
Svenska Bollnäs Normal Helfart Dagtid (202450 - 202503)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-24409
MVG103
Pediatrik, pediatrisk omvårdnad, sexuell och reproduktiv hälsa samt farmakologi 7,5 hp
Svenska Bollnäs Normal Helfart Dagtid (202504 - 202508)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-24321
OMG104
Folksjukdomar och långvariga sjukdomstillstånd ur ett vårdande och medicinskt perspektiv 22,5 hp
Svenska Bollnäs Normal Helfart Dagtid (202509 - 202523)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4

Antagningstermin VT2024

VGSSK.29303.2024 Svenska Hudiksvall Normal Helfart Dagtid (202403 - 202702)

Anm.kod
Kurskod
Benämning
 • Höst
 • Vår
HIG-14328
OMG102
Klinisk utbildning inom slutenvård samt hälsa, kommunikation och etik 22,5 hp
Svenska Hudiksvall Normal Helfart Dagtid (202435 - 202449)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-14330
OMG103
Teoribildning inom omvårdnad och introduktion till vetenskaplig metod 7,5 hp
Svenska Hudiksvall Normal Helfart Dagtid (202450 - 202503)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-24410
MVG103
Pediatrik, pediatrisk omvårdnad, sexuell och reproduktiv hälsa samt farmakologi 7,5 hp
Svenska Hudiksvall Normal Helfart Dagtid (202504 - 202508)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-24320
OMG104
Folksjukdomar och långvariga sjukdomstillstånd ur ett vårdande och medicinskt perspektiv 22,5 hp
Svenska Hudiksvall Normal Helfart Dagtid (202509 - 202523)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4

Antagningstermin VT2024

VGSSK.29304.2024 Svenska Norrtälje Normal Helfart Dagtid (202403 - 202702)

Anm.kod
Kurskod
Benämning
 • Höst
 • Vår
HIG-14302
OMG102
Klinisk utbildning inom slutenvård samt hälsa, kommunikation och etik 22,5 hp
Svenska Norrtälje Normal Helfart Dagtid (202435 - 202449)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-14329
OMG103
Teoribildning inom omvårdnad och introduktion till vetenskaplig metod 7,5 hp
Svenska Norrtälje Normal Helfart Dagtid (202450 - 202503)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-24411
MVG103
Pediatrik, pediatrisk omvårdnad, sexuell och reproduktiv hälsa samt farmakologi 7,5 hp
Svenska Norrtälje Normal Helfart Dagtid (202504 - 202508)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-24322
OMG104
Folksjukdomar och långvariga sjukdomstillstånd ur ett vårdande och medicinskt perspektiv 22,5 hp
Svenska Norrtälje Normal Helfart Dagtid (202509 - 202523)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4