Översikt kursval HT2024/VT2025

Sjuksköterskeprogrammet 180 hp

Antagningstermin HT2024

VGSSY.19310.2024 Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid (202436 - 202722)

Anm.kod
Kurskod
Benämning
 • Höst
 • Vår
HIG-14412
MVG201
Introduktion till omvårdnad som arbetsområde och vetenskap samt fysiologi och anatomi del I 30 hp
Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid (202436 - 202503)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-24337
OMG401
Omvårdnad vid vanligt förekommande sjukdomstillstånd samt fysiologi och anatomi del II 30 hp
Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid (202504 - 202523)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4

Antagningstermin VT2025

VGSSY.29311.2025 Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid (202504 - 202802)

Anm.kod
Kurskod
Benämning
 • Höst
 • Vår
HIG-24415
MVG201
Introduktion till omvårdnad som arbetsområde och vetenskap samt fysiologi och anatomi del I 30 hp
Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid (202504 - 202523)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4

Antagningstermin VT2025

VGSSY.29312.2025 Svenska Bollnäs Normal Helfart Dagtid (202504 - 202802)

Anm.kod
Kurskod
Benämning
 • Höst
 • Vår
HIG-24416
MVG201
Introduktion till omvårdnad som arbetsområde och vetenskap samt fysiologi och anatomi del I 30 hp
Svenska Bollnäs Normal Helfart Dagtid (202504 - 202523)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4

Antagningstermin VT2025

VGSSY.29313.2025 Svenska Hudiksvall Normal Helfart Dagtid (202504 - 202802)

Anm.kod
Kurskod
Benämning
 • Höst
 • Vår
HIG-24417
MVG201
Introduktion till omvårdnad som arbetsområde och vetenskap samt fysiologi och anatomi del I 30 hp
Svenska Hudiksvall Normal Helfart Dagtid (202504 - 202523)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4

Antagningstermin VT2025

VGSSY.29314.2025 Svenska Norrtälje Normal Helfart Dagtid (202504 - 202802)

Anm.kod
Kurskod
Benämning
 • Höst
 • Vår
HIG-24418
MVG201
Introduktion till omvårdnad som arbetsområde och vetenskap samt fysiologi och anatomi del I 30 hp
Svenska Norrtälje Normal Helfart Dagtid (202504 - 202523)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4