Översikt kursval HT2024/VT2025

Kandidatprogram i utredningskriminologi 180 hp

Antagningstermin HT2022

VGUKK.19209.2022 Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid (202235 - 202522)

Anm.kod
Kurskod
Benämning
 • Höst
 • Vår
HIG-15405
KRG504
Tillämpad kriminologi med fältstudier 15 hp
Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid (202436 - 202445)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-15406
KRG505
Utvärderingsmetoder 15 hp
Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid (202446 - 202503)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-25400
KRG506
Avancerade analysmetoder 15 hp
Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid (202504 - 202513)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-25407
KRG800
Examensarbete för kandidatexamen i kriminologi 15 hp
Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid (202514 - 202523)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4

Antagningstermin HT2023

VGUKK.19209.2023 Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid (202335 - 202623)

Anm.kod
Kurskod
Benämning
 • Höst
 • Vår
HIG-15407
KRG510
Kriminologisk teori 7,5 hp
Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid (202436 - 202440)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-15169
SAG550
Droger och psykosocial ohälsa 7,5 hp
Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid (202441 - 202445)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-15408
KRG511
Kriminologi i digitalt samhälle 7,5 hp
Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid (202446 - 202450)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-15305
PSG501
Forensisk psykologi 7,5 hp
Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid (202451 - 202503)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-25404
KRG512
Kriminologiska metoder II 15 hp
Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid (202504 - 202513)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-25405
KRG513
Organiserad och ekonomisk brottslighet 7,5 hp
Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid (202514 - 202518)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-25406
KRG514
Terrorism och brott mot mänskligheten 7,5 hp
Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid (202519 - 202523)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4

Antagningstermin HT2024

VGUKK.19209.2024 Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid (202436 - 202722)

Anm.kod
Kurskod
Benämning
 • Höst
 • Vår
HIG-15400
KRG011
Introduktion till kriminologi som kunskapsfält och profession 15 hp
Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid (202436 - 202445)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-15402
KRG012
Viktimologi 7,5 hp
Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid (202446 - 202450)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-15403
KRG013
Brottsprevention 7,5 hp
Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid (202451 - 202503)
Utan anmälan
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-25401
KRG014
Kriminologiska metoder I 15 hp
Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid (202504 - 202513)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-25402
KRG015
Polisvetenskap 7,5 hp
Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid (202514 - 202518)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4
HIG-25403
KRG016
Juridik för analytiker i kriminologi 7,5 hp
Svenska Gävle Distans Helfart Dagtid (202519 - 202523)
 • P1
 • P2
 • P3
 • P4